Dr. Pászthy Györgyre emlékezünk

Fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. Pászthy György, az Állattudományi Tanszék nyugalmazott docense, kollégánk, barátunk, egykori tanárunk 2018. december 7-én elhunyt.

Pászthy György 1947-ben született Szombathelyen. Középiskolai tanulmányait Szombathelyen végezte, a Nagy Lajos Gimnáziumban tett kitűnő érettségi vizsgát. Ezt követően a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen szerzett agrármérnöki diplomát.

Szakmai pályafutását Bábolnán kezdte, ahol jelentős szerepet vállalt a TETRA sertésprogram fejlesztésében. Részt vett a duroc és a meishan sertésfajták magyarországi alkalmazásának felmérésében. Az európai szinten is élen járó hazai sertés hibridizációban elért kimagasló eredményeit 1978-ban állami kitüntetéssel ismerték el. 1980-tól Bábolnán a sertéstenyésztés mellett a juh- és kecsketenyésztés, továbbá a kutyatenyésztés főgenetikusa volt.

1984-ben az akkori Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola juh- és kecsketenyésztési kutatócsoportjának vezetője lett. Az államilag elismert OVISHYB juh hibrid-kombináció egyik társnemesítője volt.

A Kaposvári Egyetem Diagnosztikai Központjának egyik alapítója, majd 1990-től igazgatója volt. Itt végzett kutatásai során a világon is az elsők között alkalmazta a komputertomográfiát az állati test felépítésének minél pontosabb in vivo megismeréséhez.

1995-től a Seghers hibridsertés-forgalmazó magyarországi ágazatának igazgatója volt.

2001 és 2011 között az akkori Nyugat-magyarországi Egyetem mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karán a Sertéstenyésztéstan tárgyat oktatta. Hallgatói nagyon tisztelték kimagasló szakmai gyakorlata és ismeretanyaga miatt, és kedvelték rendkívül nyitott, közvetlen, őszinte stílusának köszönhetően. Sokoldalúságát kiválóan szemlélteti, hogy a zene iránti rajongásából fakadóan számos alkalommal hallgatói klubkoncertek és tanszéki összejövetelek házigazdája volt. Nyugdíjba vonulását követően igyekezett további szenvedélyeinek, például a horgászatnak szentelni idejét. Számos egyetemi jegyzet, tudományos közlemény és könyv szerzője volt. Aktív nyugdíjas éveinek egyik tanújaként 2018-ban jelent meg "Sertéstenyésztés – 707 válasz sertéstenyésztők kérdéseire" című könyve a Mezőgazda Kiadó gondozásában.

2013-ban a Magyar Állattenyésztők Szövetsége és a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség a juhtenyésztésben elért kimagasló eredményeiért és a Bábolna Tetra juhfajta kialakításában végzett munkájáért Schandl József díjjal tüntette ki.

2019. január 8-án helyezték örök nyugalomba a szombathelyi Jáki úti temetőben.

Színes személyisége, őszintesége mindannyiunknak hiányozni fog! Emlékét megőrizzük!

 

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00